CSR to nie działania ad hoc!

///
CSR to nie działania ad hoc!
19 sie '20

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) już kilkanaście lat temu stała się jednym z elementów budowania misji oraz strategii nowoczesnej organizacji. Z tego względu WSZIB od początku swojego funkcjonowania działa na rzecz otoczenia społeczno-gospodarczego.

Jednym z przejawów naszych działań w duchu CSR jest długofalowy program wspierania szkół, jak też organizacji pożytku publicznego. Jako uczelnia kształcąca na kierunkach społecznych i technicznych program ten realizujemy dwufazowo.

Po pierwsze staramy się pomagać szkołom w zakresie ich potrzeb infrastrukturalnych. Rezultatem tej działalności jest przekazywanie zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem. Taka aktywność umożliwia uruchomienie w szkołach, które wspieramy laboratoriów komputerowych! W ramach kilkunastoletniej współpracy do tej pory przekazaliśmy 269 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem do 24 szkół, czy organizacji pożytku publicznego. Łączna kwota wsparcia przekazana przez naszą uczelnię w ciągu ostatnich 10 lat to 932 tys. zł!

Drugim obszarem wsparcia dla szkół średnich z terenu Małopolski jest włączenie się naszych pracowników badawczo-dydaktycznych w działania edukacyjne. Prowadzimy lekcje dla uczniów – zwłaszcza z obszaru przedsiębiorczości, zarządzania, czy współczesnych problemów ekonomicznych.
Jako uczelnia wierzymy, że CSR nie może być działaniem prowadzonym ad hoc. CSR musi być ważnym elementem strategii oraz ideą wpisaną w misję!Skip to content