Zarządzanie

zarządzanieOpis kierunku

Studia odbywają się w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym.
Nauka trwa do 3,5 roku (VII semestrów).
Łączna liczba godzin: dla studiów dziennych 2100, dla studiów zaocznych 1355
 
 
Zapisz się online na Zarządzanie

Studenci kierunku Zarządzanie uzyskują wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i ekonomii, a także dyscyplin komplementarnych takich jak prawo, finanse i rachunkowość, psychologia i socjologia pracy. Absolwenci posiadają wiedzę specjalistyczną niezbędną do sprawnego zarządzania zasobami przedsiębiorstw i instytucji w wymiarze strategicznym, taktycznym i operacyjnym oraz umiejętności kompetentnego formułowania opinii na temat problemów zarządzania. Studenci posiadają także wiedzę specjalistyczną niezbędną do zarządzania obszarami, procesami lub funkcjami przedsiębiorstwa zgodnie z zakresem wybranej specjalności studiów.
 
Proces dydaktyczny jest prowadzony w taki sposób, aby umożliwić mobilność studentów, zapewnić porównywalność kwalifikacji przez spełnianie standardów kierunkowych, permanentną poprawę jakości kształcenia, przez co zapewniona jest realizacja celów nakreślonych w procesie bolońskim. Przykładem generycznych efektów kształcenia może być prowadzony program European Business Competence* Licence, czyli Europejski Certyfikat Kompetencji Biznesowych, European Computer Driving Licence - Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych, Microsoft IT Academy Program - kursy przygotowujące do certyfikacji Microsoft, potwierdzanie umiejętności językowych w systemie TELC The European Language Certificate.
Oferujemy ofertę dostosowaną do potrzeb rynku, czego przykładem w bieżącym roku akademickim jest specjalność Logistyka w przedsiębiorstwie.

Specjalności

Rekomendacje

Dlaczego Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości? Przed podjęciem decyzji sprawdzaliśmy rankingi szkół wyższych wg „Rzeczpospolitej” i „Polityki” . WSZiB zajmowała tam jedno z lepszych miejsc w Polsce. Wybór uczelni okazał się trafny. Byłam i jestem zadowolona z tego jak i czego uczono na tej uczelni.
To skłoniło również moją siostrę Karolinę do studiowania trzy lata później na tej samej uczelni.
Ukończenie kierunku zarządzanie i marketing zdecydowanie pomaga mi w prowadzeniu rodzinnej firmy WIMARK Spółka z o.o. będącej częścią Grupy WIMED. WIMARK zajmuje się poziomym oznakowaniem dróg.
WSZiB wspominam jako uczelnię nachyloną w stronę na studenta, gdzie szanuje się zdanie i opinię młodych ludzi. Szkoła posiada bardzo dobrze rozwinięty system informatyczny, pomocny w codziennych relacjach z uczelnią. Najważniejsze dla mnie były nowatorskie sposoby prowadzenia wykładów, połączone z zajęciami praktycznymi, a nie tylko wykładanie suchej wiedzy książkowej. W trakcie studiów poznałam wiele ciekawych osób, z niektórymi utrzymuję kontakt do dziś. Wiedza zdobyta w uczelni pozwoliła mi na łatwiejszy start w nowej rzeczywistości zawodowej.
WSZiB – polecam wszystkim młodym ludziom nastawionym na osiągnięcie sukcesu zawodowego i życiowego.
Anna Dąbczyńska- Sajdak
absolwentka kierunku Zarządzanie i marketing
współwłaścicielka firmy WIMARK

Mam przyjemność należeć do grona osób legitymujących się dyplomem Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. Dokonany wówczas przeze mnie wybór uczelni i profilu studiów oceniam dziś, jako absolwentka „ze stażem”, za w pełni trafny.
Już od kilkunastu lat pracuję zawodowo w jednostkach samorządowych gminy Kraków - obecnie pełnię funkcję dyrektora Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie. Studia w WSZiB pozwoliły rozbudować posiadane wykształcenie kierunkowe, praktykę i doświadczenie zawodowe o zasób współczesnej wiedzy teoretycznej na poziomie akademickim. W trakcie studiów pozyskałam rzetelne przygotowanie w zakresie metodyki i instrumentów zarządzania, analizy i oceny procesów ekonomicznych, praktyki gospodarczej. Obecnie jest mi to bardzo przydatne i pomocne w codziennym kierowaniu organizacją w niełatwych realiach gospodarki rynkowej, realizacji powierzonych jej zadań, kształtowaniu jej wizerunku publicznego, stymulowaniu aktywności i kreatywności zespołu moich współpracowników. Także moje dotychczasowe dokonania i sukcesy w sferze zawodowej są między innymi funkcją posiadanej kompetencji merytorycznej, w której swój udział ma niewątpliwie również wiedza wyniesiona z murów WSZiB Dlatego z pełnym przekonaniem mogę rekomendować WSZiB jako dobry adres wszystkim młodym ludziom, zamierzającym podjąć trud dalszej edukacji w szkole wyższej, obdarzonym zdolnościami i predyspozycjami, mającym silną motywację do zdobywania wiedzy i umiejętności w zakresie szeroko rozumianych nauk ekonomicznych.
Joanna Niedziałkowska
absolwentka kierunku Zarządzanie i marketing
Dyrektor generalny Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie w latach 2007-2013
 


Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie to nowoczesna i dynamiczna uczelnia z ciekawą ofertą dydaktyczną. Dokonując wyboru studiów, jako główne kryterium przyjąłem praktyczność wiedzy i zajęć realizowanych przez wybitną kadrę profesorską.
W procesie studiowania niezmiernie ważna była dla mnie dobra organizacja Uczelni i indywidualne podejście do studenta, co pozwoliło mi na równoległe rozwijanie aktywności zawodowej. Obecnie, jako burmistrz Wieliczki, w swojej pracy umiejętnie korzystam z wiedzy zdobytej w trakcie studiów na kierunku: zarządzanie funduszami unijnymi. Dzisiaj, Gmina Wieliczka realizuje kilkanaście ważnych dla jej rozwoju projektów (m.in.: rewitalizacji, kanalizacji, zintegrowanego transportu zbiorowego itp.) korzystając z ponad 100 mln dofinansowania unijnego. Zasada dobrego planowania jest jedną z najważniejszych umiejętności, którą wyniosłem z tej uczelni.
Dobra atmosfera, grono studentów z różnych środowisk biznesowych i samorządowych oraz otwartość i możliwość realizowania zainteresowań - tak zapamiętałem studia w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
Artur Kozioł
Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka

Jestem związany z grupą Kapitałową Sobiesława Zasady od grudnia 1995 roku, trafiłem tam zaraz po maturze.
Mój przebieg kariery jest dosyć dynamiczny, gdyż w ciągu 16 lat przeszedłem praktycznie wszystkie szczeble kariery zawodowej.
W wieku 21 lat zostałem kierownikiem działu części zamiennych w mercedesie, następnie w wieku 27 lat zostałem mianowany dyrektorem oddziału spółki HSK Data, a gdy miałem 31 zostałem powołany na stanowisko prezesa zarządu i dyrektora generalnego nowo powstałej spółki HSK Auto- dealera marki seat oraz dystrybutora dwóch dużych niemieckich firm. Obecnie jestem Prezesem Spółki Z o.o., komplementariuszem spółki komandytowej oraz zasiadam w radzie nadzorczej spółki akcyjnej związanej z siarką.

WSZiB wspominam z wielkim sentymentem oraz jestem pełen szacunku do tej uczelni.
Zdecydowałem, że będę studiował na tej uczelni gdzieś w połowie drogi zawodowej, wtedy też uznałem że pomimo wielkiego doświadczenia zawodowego brakuje mi specjalistycznej teorii.

Analizowałem wiele kierunków oraz uczelni, ale ostatecznie wybrałem kierunek zarządzanie i marketing na WSZiB z czego do dziś jestem bardzo zadowolony. Zachęciła mnie do tego nowoczesna infrastruktura, bardzo doświadczona kadra pedagogiczna, która poza tytułami naukowymi posiadała jeszcze doświadczenie w biznesie.
Wykłady odbywały się na bardzo wysokim poziomie. Połączone były często ze studium przypadku, a te doświadczenia można było przenosić na grunt zawodowy. Program był dopasowany do obecnej sytuacji oraz panujących trendów w biznesie.
Kadra naukowa była otwarta na pytania oraz różnego rodzaju dyskusje, a klimat w dziekanacie oraz wśród władz uczelni wyjątkowo przyjazny studentowi.

Dziś z perspektywy czasu stwierdzam że obecny rozwój zawodowy nie byłby możliwy w takim stopniu bez odbycia studiów we WSZiB.
Polecam uczelnię wszystkim, którzy chcą poznać biznes od” kuchni” i tym, którzy pragną zdobyć naprawdę praktyczne wykształcenie, oparte na solidnych fundamentach, w komfortowych warunkach oraz przyjaznym klimacie .

Zarekomendowałem tę uczelnię wielu osobom i będę to czynił nadal, gdyż jestem bardzo zadowolony, że ją ukończyłem

Piotr Luty
Absolwent Zarządzania i marketingu
Prezes HSK Auto
Komplementariusz Spółki Komandytowej Elcamp

Powrót na górę strony