Statut

///

STOWARZYSZENIE STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY ZARZĄDZANIA I BANKOWOŚCI

(wpis do Rejestru Stowarzyszeń z dnia 23 lutego 2004r.)

Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów WSZiB zostało założone 30 października 2003 r. przez absolwentów oraz studentów Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. Stowarzyszenie jest organizacją społeczną zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym i posiadającym osobowość prawną.

Cele Stowarzyszenia Studentów i Absolwentów WSZiB:

  1. skupianie w ramach Stowarzyszenia studentów i absolwentów Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie nazywanej dalej „WSZiB” lub „Uczelnią” dla utrzymania i stałego pogłębiania więzi koleżeńskiej i pielęgnowania etyki zawodowej,
  2. organizowanie pomocy naukowej i samokształceniowej dla członków Stowarzyszenia,
  3. rozwój różnych form opieki i pomocy nad studentami pierwszego roku WSZiB (rozpoczynających studia) między innymi organizowanie obozów integracyjnych dla studentów pierwszego roku studiów,
  4. rozwój różnych form opieki nad kończącymi studia oraz absolwentami Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości rozpoczynającymi pracę,
  5. utrzymywanie więzi z Wyższą Szkołą Zarządzania i Bankowości w Krakowie oraz współpraca dla dalszego jej rozwoju, w szczególności poprzez poszerzanie kontaktów absolwentów z Uczelnią,
  6. współpraca z Biurem Karier WSZiB,
  7. popularyzacja dobrego imienia Uczelni,
  8. działanie na rzecz ochrony środowiska,
  9. prowadzenie wszelkiej działalności mającej na celu promowanie Stowarzyszenia oraz Uczelni,
  10. organizowanie wydarzeń i przedsięwzięć kulturalnych, artystycznych i widowiskowych.
Członkiem Stowarzyszenia może być student i absolwent WSZiB, na podstawie pisemnej deklaracji dostępnej w systemie SAKE.

Siedziba Stowarzyszenia:
Al. Kijowska 14,
30-079 Kraków
tel. 609 694 958

Zainteresowała Cię nasza oferta?

Nie czekaj wybierz WSZiB i już dziś zadbaj o swoją przyszłość

Zapisz

lub sprawdź dział rekrutacji


Skip to content