Finanse i podatki

///

 

Cel

Studia mają na celu dostarczenie specjalistycznej, a zarazem praktycznej wiedzy w zakresie podatków oraz finansów, niezbędnej do wykonywania zawodu księgowego oraz do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.
Absolwent kierunku uzyska także kompleksowe przygotowanie do pracy w działach finansowych przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień podatkowych. Zajęcia poprowadzą w przeważającej części byli i obecni praktycy z krakowskich instytucji administracji skarbowej oraz działów podatkowych Urzędu Miasta Krakowa.

Korzyści

Uzyskana wiedza i umiejętności pozwolą absolwentom kierunku na modelowanie systemów finansowych w jednostkach gospodarczych, które chcą osiągać w tym zakresie pozytywny efekt optymalizacji obciążeń podatkowych. W programie znajda się także zajęcia z zakresu finansów przedsiębiorstw i rachunkowości finansowej, które w większości będą miały charakter zajęć warsztatowych z wykorzystaniem systemów informatycznych. Słuchacze, którzy zrealizują studia na kierunku: Finanse i podatki, uzyskają zaświadczenie, które będzie potwierdzeniem dobrej znajomości obsługi systemu księgowego w praktyce gospodarczej.
Absolwent specjalności znajdzie zatrudnienie w działach finansowo-księgowych firm krajowych, dla których ustawa o rachunkowości jest obowiązującym prawem bilansowym lub prowadzą księgi rachunkowe na zasadach ogólnych (tzw. książka przychodów i rozchodów). Znajomość zagadnień objętych zaproponowanym programem kształcenia daje także dobre przygotowanie do pracy w biurach prowadzących usługowo księgi rachunkowe, w biurach doradców podatkowych, a także predestynuje słuchaczy tej specjalności do ubiegania się o stanowisko dyrektora finansowego.

Wykładowcy

Wykładowcy to praktycy z bogatym doświadczeniem dydaktycznym, pracujący w instytucjach podatkowych, kontrolnych, etc.
Program
 • Ordynacja podatkowa, kontrola skarbowa i orzecznictwo – szczegółowy program w zakładce prezentacja kierunku
 • Podatek od towaru i usług (VAT)- szczegółowy program w zakładce prezentacja kierunku
 • Podatek dochodowy od osób prawnych
 • Podatek dochodowy od osób fizycznych, prowadzących działalność gospodarczą – szczegółowy program w zakładce prezentacja kierunku
 • Podatek dochodowy od osób fizycznych od strony pracownika
 • Podatki lokalne
 • Finanse przedsiębiorstw
 • Analiza finansowa
 • Finanse JST – wybrane zagadnienia
 • Rachunkowość finansowa
 • Rachunkowość komputerowa – warsztaty w sali komputerowej
 • Rachunkowość zarządcza z elementami controllingu

Forma zaliczenia

Dwa egzaminy semestralne.

Opłaty

Całkowity koszt: 3400 zł lub 4 równe nieoprocentowane raty (w tym 100 zł opłaty rezerwacyjnej)

Numer konta bankowego: 61 1440 1127 0000 0000 0193 3148

 • Zjazdy: sobota-niedziela
 • Liczba miesięcy: 8
 • Liczba godzin: 184
 • Liczba zjazdów: 12

Zainteresowała Cię nasza oferta?

Nie czekaj wybierz WSZiB i już dziś zadbaj o swoją przyszłość

Zapisz

lub sprawdź dział rekrutacji


Skip to content