Analiza i modelowanie danych w MS Excel

///

 

Cel szkolenia

Zapoznanie z zaawansowanymi technikami modelowania i analizy danych w programie Microsoft Excel. Nabycie umiejętności płynnej obsługi najnowszych narzędzi Excela do efektywnego rozwiązywania rzeczywistych problemów.

W trakcie szkolenia odkryjesz jak najnowsza wersja znanego Ci programu MS Excel pozwala wykonywać złożone analizy danych dostępne do tej pory tylko dla ekspertów.

Czas trwania

40 godzin

Sposób organizacji szkolenia

Zajęcia realizowane w ciągu 10 spotkań (10 x 4 godz.) w jednym z laboratoriów komputerowych WSZiB w Krakowie.

Godziny zajęć do ustalenia z grupą.

Pierwsze spotkanie – listopad 2019

Cena: 750zł

Program szkolenia

Wprowadzenie do MS Excel
Tworzenie serii danych. Zarządzanie nazwami komórek, używanie nazw w formułach. Obliczenia przy użyciu formuł i podstawowych funkcji matematycznych i statystycznych. Tworzenie i modyfikowanie prostych wykresów.

Zastosowanie zaawansowanych formuł
Poznanie kluczowych funkcji logicznych, tekstowych, daty i czasu, wyszukiwania i adresu. Podsumowywanie danych spełniających określone kryteria. Używanie w formułach funkcji zagnieżdżonych. Tworzenie formuł tablicowych. Zastosowanie dodatku Inquire.

Wykorzystanie funkcji finansowych w analizie danych biznesowych
Wyznaczanie wartości przyszłej inwestycji jednorazowych oraz strumieni płatności. Tworzenie tabeli spłaty kredytu. Ocena inwestycji za pomocą kryteriów zdyskontowanej wartości netto. Określanie efektywności inwestycji przy użyciu wewnętrznej stopy zwrotu.

Porządkowanie danych
Sortowanie danych. Wyświetlanie (filtrowanie) danych spełniających określone kryteria. Usuwanie duplikatów. Kontrola poprawności danych. Formatowanie warunkowe.

Analiza bazy danych w Excelu
Analiza danych przy użyciu funkcji baz danych. Podsumowanie danych przy użyciu sum częściowych wielopoziomowych. Praca z tabelami przestawnymi i wykresami przestawnymi. Wybór danych przy użyciu fragmentatorów. Dodawanie tabel do modelu danych.

Efektywna wizualizacja danych
Tworzenie wykresów złożonych. Wykorzystanie dodatku PowerMap.

Zastosowanie programu MS Excel do analiz Business Intelligence
Użycie dodatku PowerPivot do budowy tabelarycznych modeli danych na podstawie dużych zbiorów danych zewnętrznych i ich analiza za pomocą tabel przestawnych. Korzystanie z dodatku Power Query. Tworzenie formuł i zapytań w języku DAX (Data Analysis Expressions).

Analiza warunkowa danych
Użycie polecenia Szukaj wyniku. Wykorzystanie Menedżera scenariuszy. Zastosowanie tabel danych. Rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych z wykorzystaniem narzędzia Solver.

Analiza statystyczna i modelowanie ekonometryczne
Zastosowanie dodatku Analiza danych. Ustalanie zależności prostoliniowych, wielomianowych, wykładniczych, logarytmicznych, potęgowych. Podsumowywanie relacji za pomocą korelacji. Wprowadzenie do regresji wielokrotnej. Opracowywanie prognoz. Analiza wariancji. Zastosowanie metody symulacji Monte Carlo w analizach decyzyjnych.

Zainteresowała Cię nasza oferta?

Nie czekaj wybierz WSZiB i już dziś zadbaj o swoją przyszłość

Zapisz

lub sprawdź dział rekrutacji


Skip to content