Zwiedzaj Świat z WSZiB!

///
Zwiedzaj Świat z WSZiB!
19 sie '20

W WSZiB każdy student ma możliwość wzięcia udziału w Programie Erasmus+.
Chcesz studiować za granicą lub odbyć praktyki?

Erasmus+ umożliwia przede wszystkim zagraniczną mobilność w celach edukacyjnych studentów tj. realizowanie studiów w Uczelni zagranicznej, odbywanie szkoleń lub uczestnictwo w wolontariacie. Wspiera również budowę partnerstw pomiędzy uniwersytetami, szkołami wyższymi i średnimi, przedsiębiorstwami i organizacjami non-profit.
To wszystko na rzecz wzmacniania innowacyjności i budowania wiedzy.

Nowy rok akademicki to nowe przygody! A rekrutacja w WSZiB trwa!


Skip to content