Zarządzanie zasobami ludzkimi

///
22 cze '06

Na przełomie maja i czerwca na terenie WSZiB w Krakwoie miała miejsce sesja naukowa z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, obejmująca cztery panele tematyczne: Audyt personalny, Rekrutacja, Ocena pracowników oraz Outplacement. Sesja z udziałem m.in. pracowników firmy Test HR. Organizator: WSZiB w Krakowie oraz Test HR.


Skip to content