Zarządzanie zasobami ludzkimi – studia podyplomowe

///
Zarządzanie zasobami ludzkimi – studia podyplomowe
29 sie '23

Nowoczesne podejście do zarządzania zasobami ludzkimi jest nieodłącznym elementem strategii rozwoju każdej organizacji. Studia na kierunku Zarządzanie zasobami ludzkimi pozwalają uczestnikom poznać zarówno teoretyczne, jak i praktyczne aspekty efektywnego zarządzania kadrami.

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie rekrutuje na studia podyplomowe, które rozpoczną się w październiku bieżącego roku. W ofercie edukacyjnej można znaleźć m.in. Zarządzanie zasobami ludzkimi.

Studia na kierunku Zarządzanie zasobami ludzkimi skupiają się na strategicznym podejściu do kierowania i rozwoju kadry pracowniczej. Program studiów uwzględnia szczególnie takie zagadnienia jak: porozumiewanie się i komunikacja w firmie, pozyskiwanie pracowników, kierowanie, przywództwo oraz motywowanie.

Studia podyplomowe dla przyszłych liderów organizacji

Studia te skierowane są do absolwentów wyższych uczelni zainteresowanych konkretnymi zadaniami w firmach pragnących w nowoczesny sposób gospodarować kadrami;  pracowników kadrowych, szkoleniowców, jak również absolwentów studiów humanistycznych pragnących rozwinąć umiejętności z zakresu kierowania zespołem oraz skutecznego zarządzania kadrami.

Rola menedżera personalnego w organizacji

Uczestnik studiów zdobędzie wiedzę i umiejętności niezbędne do pełnienia funkcji, które określa się mianem menedżera personalnego.

Zajęcia z praktykami biznesu

Zajęcia w ramach studiów prowadzą specjaliści z branży, praktycy biznesu, trenerzy i coachowie.

Rekrutacja na studia 

Zapisz się na studia podyplomowe Zarządzanie zasobami ludzkimi poprzez formularz rekrutacyjny dostępny na naszej stronie: www.wszib.edu.pl/rekrutacja.


Skip to content