Zarządzanie w ochronie zdrowia – studia dofinansowane z EFS

///
17 gru '12
W dniu 1 stycznia 2013 r. rozpoczynamy rekrutację na III i IV edycję studiów dofinansowanych z EFS – Zarządzanie w ochronie zdrowia. W bezpłatnych studiach może wziąć udział jedynie etatowa kadra zarządzająca z publicznych lub niepublicznych podmiotów leczniczych. Kandydaci zobowiązani są do wysłania zgłoszenia on line oraz dostarczenia osobiście lub drogą pocztową dokumentów rekrutacyjnych, które są dostępne w zakładce kierunku (Do pobrania) na stronie www.podyplomowe.wszib.edu.pl. Jednym z kryteriów rekrutacyjnych w przypadku dużej liczby chętnych jest kolejność zgłoszenia on line w systemie rekrutacyjnym uczelni. Zapraszamy!

Skip to content