Zarządzanie funduszami unijnymi

///
Zarządzanie funduszami unijnymi
5 lis '07

27 października br. w WSZiB w Krakowie odbyła się uroczysta inauguracja XI edycji Podyplomowych Studiów Administracji Europejskiej. Zarządzanie funduszami unijnymi. Studia Administracji Europejskiej zainaugurowało 57 Słuchaczy. W inauguracji uczestniczył JM Rektor WSZiB prof. Włodzimierz Roszczynialski, Sekretarz Stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej Tomasz Nowakowski oraz Prorektor ds. badań naukowych dr Paweł Kawa. W wykładzie inauguracyjnym &8222;Narodowa Strategia Spójności na lata 2007-2013&8221; minister Tomasz Nowakowski przedstawił główne uwarunkowania polityki rozwoju, priorytety i obszary wykorzystania funduszy oraz system ich wdrażania. Prorektor Kawa omówił założenia metodologiczne Studiów oraz podkreślił znaczenie kształcenia kadr administracji publicznej i prywatnej jako głównego czynnika determinującego efektywną absorpcję funduszy strukturalnych. Zapraszamy do obejrzenia wszystkich zdjęć z uroczystej inauguracji &8211; galeria znajduje się w SAKE.Więcej o Studiach http://www.wszib.edu.pl/podyplomowe_administracja_europejska/GaleriaGaleriaGaleriaGaleriaGaleriaGaleriaGaleriaGaleria


Skip to content