Zaplanuj wakacyjną praktykę

///
5 maj '03

Jeszcze do końca maja można zgłaszać się do Programu Praktyk Studenckich prowadzonego przez Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. O praktyki mogą ubiegać się studenci, którzy ukończyli III rok studiów. Firma podczas rekrutacji będzie brała pod uwagę: średnią ocen, znajomość języków obcych, działalność w organizacjach pozarządowych, jak również odpowiedzi na pytania postawione w aplikacji. Program ma dwa etapy. W pierwszym do procesu rekrutacji przystąpią studenci po V semestrze nauki. Najlepsi z nich odbędą wakacyjne praktyki, które zostaną ocenione. Osoby z najwyższymi ocenami zostaną zakwalifikowane do drugiego etapu i po ukończeniu IV roku studiów odbędą drugie wakacyjne bezpłatne praktyki w firmie. Jeśli ponownie zasłużą na wysoką ocenę ich dane zostaną umieszczone w banku osób starających się o pracę w firmie. Studenci, którzy chcą ubiegać się o praktyki muszą wypełnić aplikację dostępną na stronie: http://www.orlen.pl/7/4 i wysłać ją na adres: Dział Rozwoju Zasobów Personalnych, PKN ORLEN S.A., ul. Chemików 7, 09-411 Płock.


Skip to content