Wyniki prareferendum zorganizowanego w dniu 21 maja na naszej Uczelni

///
24 maj '03

Prareferendum dotyczyło wejścia Polski do Unii Europejskiej. Studenci i pracownicy WSZiB mogli oddać swój głos w specjalnie wyznaczonych miejscach w obu budynkach Uczelni.Na pytanie "CZY JESTEŚ ZA PRZYSTĄPIENIEM POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ" -TAK zagłosowało 91% -NIE zagłosowało 9% Bardzo dziękujemy za udział w prareferendum i miejmy nadzieję, że podobny wynik powtórzy się już 8 czerwca.


Skip to content