Wykład "Platformy usługowe dla rozwiązań mobile – commerce"

///
3 cze '03

W dniu 9 czerwca 2003 r. o godz. 17:15 w sali 32AK (Armii Krajowej 8) odbędzie się wykład zatytułowany "Platformy usługowe dla rozwiązań mobile – commerce" prowadzony przez Aleksandra Soleckiego, Dyrektora Konsultacji Infovide S.A. (http://www.infovide.pl).Zagadnienia: usługi mobilne, analiza rynku usług mobilnych w Polsce i na świecie, platformy Infotainmentowe Streszczenie: "Zadaniem rozwiązań mobilnych jest wspieranie naszego stylu życia. Usługi powinny być oferowane dokładnie wtedy kiedy ich potrzebujemy i w taki sposób aby pomagały nam pokonywać trudy codziennego życia.Nasze przyzwyczajenia, dotychczasowe zachowania oraz informacja o lokalizacji powinny być głównymi parametrami określającymi sposób działania usług mobilnych.Analitycy rynkowi są zgodni co do tego ze takie usługi mogą być dostarczane wyłącznie przez wysoko wyspecjalizowane platformy usługowe.Platformy takie musza posiadać możliwości zarządzania zawartością, dynamicznej personalizacji czy dostosowania treści dla wielu kanałów dostępu. Przede wszystkim musza jednak stanowić bazę do szybkiego przygotowywania nowych usług.W ramach wykładu omówione zostaną podstawe zagadnienia związane z zastosowaniem usług mobilnych oraz budową profesjonalnych platform Infotainmentowych"Serdecznie zapraszamy!


Skip to content