Wybory Przewodniczącego Samorządu Studenckiego

///
31 maj '17

Uprzejmie informujemy, że w dniu 31.05.2017 r. wpłynęło jedno zgłoszenie kandydata na Przewodniczącego Samorządu Studenckiego WSZiB. Jest Nim studentka III roku Pani Klaudia Karolina JASICA. Kampanię wyborczą przeprowadzi Ona do dnia 13.06.17 r. włącznie w formie plakatów lub spotkań wyborczych. W dniach 13-14.06 do godz.14-tej obowiązuje cisza wyborcza. Zebranie wyborcze odbędzie się 14 czerwca 2017 r. o godz 14-tej w sali 13K przy al. Kijowskiej 14.
W imieniu Komisji Wyborczej Bohdan Makary – Przewodniczący

Łukasz Krówczyński i Łukasz Bieńczycki – członkowie Komisji


Skip to content