WSZIB „na antenie”

///
20 paź '02

W dniu 17 X 2002r. na antenie Radia „ŻAK” w godz. 16.30-17.00 Rektor WSZiB prof. dr hab. inż. Włodzimierz Roszczynialski oraz Dyrektor ds. Public Realtions prezentowali osiągnięcia WSZiB w dydaktyce oraz wspieraniu rozwoju przedsiębiorczośći. Szczególną uwagę zwrócono na aktywność oraz kreatywność Samorządu Studenckiego a także na znakomite zaplecze kadrowe i techniczne WSZiB


Skip to content