WSZiB- kształcimy 15 lat!

///
WSZiB- kształcimy 15 lat!
27 maj '10

W poniedziałek 24 maja w Auli odbyła się konferencja z okazji 15- lecia Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. Gratulacje z tego tytułu przekazali Uczelni Marszałek Województwa Małopolskiego, Prezydent Miasta Krakowa, Prezydent Izby Przemysłowo Handlowej oraz Kanclerz Małopolskiej Loży BCC. Osobiste pozdrowienia przekazali dr Kazimierz Bujakowski, Paweł Pytko oraz Andrzej Dyja, a także prof. Jerzy Dietl Prezes Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości, który wręczył 3 stypendia ufundowane przez FEP i WSZiB.

Konferencja podzielona była na dwie sesje: społeczną i ekonomiczną. Sesję społeczną poprowadziła prof. A. Ogonowska i dotyczyła ona diagnozy społecznej 2009. W panelu wzięli udział prof. T. Panek i prof. E. Kotowska. członkowie zespołu prof. J. Czapińskiego, który przygotował  Diagnozę Społeczną 2009.

Drugą część „Wokół euro” poprowadził dr P. Kawa. Wykłady wygłosili: dr G. Tchorek z NBP (prezentacja) oraz prof. R. Sivak, a także prof. J. Rudy z Uniwersytetów w Bratysławie.

GaleriaGaleriaGaleria


Skip to content