Wspólnota nadziei

///
15 lut '05

1 procent podatku za 2004 rok możecie Państwo przekazać na rzecz organizacji pożytku publicznego. Fundacja Wspólnota Nadziei dzięki waszej dobrej woli da nadzieję na godne życie ludziom cierpiącym na autyzm. Pieniądze przeznaczone zostaną na spejalistyczną pomoc terapeutyczną osobom, które choroba spycha na margines życia. Przyczynią się do zakończenia budowy i do wyposażenia pierwszego budynku na Farmie Życia – ośrodku pobytu stałego dla osób z autyzmem. Jest to pierwsze tego typu osiedle w Europie Środkowo-Wschodniej. Wspierać będzie ono rodziny, którym brakuje sił, by samodzielnie przez wiele lat radzić sobie z trudnymi zachowaniami dzieci. http://www.farma.org.plhttp://www.pożytek.ngo.plhttp://www.ms.gov.pl/Fundacja Wspólnota Nadziei ul. Krakusów 1A/43, 30-092 Krakównr konta: 35 1600 1013 0002 0011 6204 9001Fortis Bank Polska S.A. O/Krakówtytułem: należnego podatku zgdonie z art.27d updf


Skip to content