WRĘCZENIE DYPLOMÓW

///
31 mar '00

Dnia 25 i 26 marca odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów 394 licencjatom wydziałów Zarządzania i Marketingu oraz Finansów i Bankowości.Wśród nich – 12 otrzymało wyróżnienia wojewody młopolskiego Ryszarda Masłowskiego za prace poświęcone gospodarczej integracji Polski z Unią Europejską, 17 z ocenami celującymi wyróżnił marszałek Małopolski Marek Nawara, 3 – otrzymały listy gratulacyjne prezydenta Andrzeja Gołasia za prace związane z Krakowem. Liecencjaci otrzymali Rocznik 2000 z kolrowymi zdjęciami wszystkich absolwentów i migawki z ich studenckiego życia.


Skip to content