Wręczenie dyplomów

///
10 kwi '01

W sobotę 7 kwietnia odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów tegorocznym Absolwentom WSZiB. Dyplomy otrzymało 440 osób. Wśród nich 25 osób otrzymało listy gratulacyjne od Marszałka, a 11 osób od Wojewody Małopolskiego. Wręczono również dyplomy i nagrody Rektora za zajęcie I i II miejsca w międzynarodowej rozgrywce MARKETPLACE.W trakcie graduacji Rektor podpisał umowę o współpracy z Dyrektorem V LO im. A Witkowskiego w Krakowie Tadeuszem Pietrasem (V LO zwyciężyło w rankingu polskich liceów AD 2000) o wymianie doświadczeń dydaktycznych z zakresu informatyki. Umożliwia ona udział uczniów V LO udział w wybranych wykładach z informatyki, organizację krakowskiego konkursu wiedzy informatycznej, którego laureaci będą mogli bezpłatnie uczestniczyć w szkoleniach CISCO Networking Academy prowadzonych przez WSZiB. Ponadto jeden z absolwentów „piątki”, który podejmie studia na uczelni otrzyma stypendium Rektora w wysokości 20 tys. zł. Po zakończeniu uroczysto¶ci, o godz. 12.00 odbyła się interaktywna transmisja wykładu inauguracyjnego zaocznych studiów magisterskich prowadzonych przez WSB-NLU w Nowym Sączu. Uczestnicy mieli możliwość nawiązania dwustronnego kontaktu z Rektorem WSB-NLU Krzysztofem Pawłowskim za pośrednictwem łącza ISDN.


Skip to content