VI Studencka Sesja Naukowa WSZiB

///
VI Studencka Sesja Naukowa WSZiB
10 kwi '24

Dziekan Wydziału Nauk Stosowanych dr Bartosz Banduła, prof. WSZiB oraz Pełnomocnik JM Rektora ds. Kół Naukowych dr Justyna Michniak-Szladerba mają przyjemność zaprosić na VI Studencką Sesję Naukową WSZiB, która odbędzie się 7 czerwca 2024 w murach Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości przy al. Kijowskiej 14 w Krakowie.

Jak co roku, Studenci – członkowie kół naukowych wygłoszą referaty, a zaproszeni Goście – praktycy, w ramach Panelu Ekspertów, opatrzą je komentarzem, który pozwoli na dalszy rozwój pracy badawczej.

Obszary naukowe, w których będą mieścić się wygłaszane referaty to:

  • ekonomia i finanse,
  • nauki o zarządzaniu i jakości,
  • nauki o komunikacji społecznej i mediach,
  • informatyka techniczna.

Zgłoszenia

Studenci – członkowie kół naukowych, chcący wziąć udział w Sesji powinni do dnia 24 maja 2024 przesłać temat swojego referatu wraz ze wskazaniem obszaru naukowego na adres mailowy: j.michniak@wszib.edu.pl.

Koszt udziału w Sesji: 100zł (+VAT 23%). W tej kwocie mieści się udział w obradach w czasie Sesji, udział w Panelu Eksperckim, przerwa kawowa, wydanie certyfikatu uczestnictwa (dla osób chętnych).

Opłatę należy uiścić do dnia 24 maja 2024 na rachunek bankowy:
Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości, al. Kijowska 14 30-079 Kraków, Bank Ochrony Środowiska, Oddział w Krakowie, 26 1540 1115 2001 6001 2087 0004
W tytule przelewu wpisując: swoje imię i nazwisko oraz dopisek VI SSN.

Dane do faktury (pełna nazwa, adres i NIP podmiotu, na który ma być wystawiona faktura oraz adres mailowy, na który ma być przesłana faktura) należy przesłać na adres mailowy j.michniak@wszib.edu.pl wraz ze zgłoszeniem do dnia 24 maja 2024.


Skip to content