UWAGA! STYPENDIA !!!

///
25 maj '01

Uczelnia otrzymała z Ministerstwa Edukacji Narodowej dotację na stypendia socjalne na rok 2001 dla studentów studiów stacjonarnych.Wnioski należy składać do 18 czerwca br. u Pani Doroty Molęckiej w Rektoracie. Po upływie tego terminu podania nie będą rozpatrywane (wniosek powinien zawierać zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysoko¶ci dochodu każdego członka rodziny w poprzednim roku kalendarzowym). Zapraszamy do składania podań!


Skip to content