Uroczyste otwarcie nowego budynku

///
27 mar '02

Dnia 25 marca 2002 roku o godzinie 18:00 przy ul. Armii Krajowej 8 odbyło się uroczyste otwarcie nowego obiektu dydaktycznego Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. Uroczystość swoją osobą uświetnili Minister Pracy i Polityki Społecznej Prof. Jerzy Hausner, Wojewoda Jerzy Adamik, Sekretarz Stanu Prof. Tomasz Goban-Klas oraz inne osobistości. Seminarium rozpoczęło się konferencją prasową z udziałem Pana Ministra i JM Rektora WSZiB. Temat przewodni spotkania brzmiał „”Pierwsza praca dla absolwenta””. W dyskusji wzięli udział: Minister Jerzy Hausner, Prof. Tomasz Goban-Klas, Prezes Stanisław Osieka -Mostostal Kraków S.A., Dyrektor Andrzej Martynuska – Wojewódzki Urząd Pracy, Dr Kazimierz Sedlak – Agencja Doradztwa Personalnego, Dyrektor Mieczysław Bień – Wyższa Szkoła Biznesu w Tarnowie, Anna Mikoś – Dyrektor Banku PKO S.A., Sylwia Tałach – Kierownik Biura Karier Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Nowy budynek WSZiB w Krakowie poświęcony został przez Ks. Infułata dr Bronisława Fidelusa. Nie brakowało toastów i pochwał z ust zaproszonych gości.


Skip to content