Umowa o współpracy ze Spółdzielcami

///
3 gru '07

28 listopada br odbyło się w WSZiB spotkanie Członków Komisji Postępu, Nauki i Inicjatyw Spółdzielczych Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej. Na spotkaniu Prorektor WSZiB dr Paweł Kawa przedstawił ofertę WSZiB dotyczącą kształcenia i doskonalenia zawodowego na poziomie studiów podyplomowych oraz szkoleń i kursów. Rektor Uczelni prof. dr. hab. inż. Włodzimierz Roszczynialski oraz Prezes Zarządu KRS Alfred Domagalski podpisali porozumienie o współpracy dotyczącej szeroko rozumianej edukacji, organizacji prac badawczych dla potrzeb praktyki oraz współnych konferencji.


Skip to content