Uczelniane stypendia 2012/2013

///
7 maj '13

W bieżącym roku akademickim na stypendia przekazaliśmy w sumie 3 989 000 zł. 710 osób otrzymało 2 268 000 zł tytułem rocznych stypendiów socjalnych oraz zapomóg, a 585 osób otrzymało w każdym semestrze stypendium Rektora, na co wydatkowaliśmy 1 322 000 zł. Przedsiębiorczym i aktywnym studentom przyznano dodatkowo 399 000 zł.


Skip to content