Szkolenie Giełdowe dla studentów WSZiB

///
22 paź '13

Szanowni Studenci!

Serdecznie zapraszamy na BEZPŁATNE Szkolenie Giełdowe organizowane przez
Koło Naukowe KEWiNS w porozumieniu z Domem Maklerskim BDM S.A.
Termin: 13 i 14 listopada 2013, godz. 16:00
Miejsce: WSZiB, al. Kijowska 14, s. 13K

PROGRAM SZKOLENIA:
13.11.2013 (2h 30 min)
I. Jak stworzyć dobry plan inwestycyjny?
II. Obligacje
III. Inwestycje giełdowe
IV. Surowce
V. Waluta
VI. Fundusze inwestycyjne
14.11.2013 (2h)
I. Jak funkcjonuje Rynek Kapitałowy w Polsce?
II. Podstawy analizy fundamentalnej
III. Podstawy analizy technicznej

Uczestnicy szkolenia otrzymają CERTYFIKATY.

Zgłoszenia na warsztaty (do wyboru 1 z 3 opcji):
1) na e-mail: kongresewins@gmail.com
2) u studentów funkcyjnych: Julia Karcz, Paweł Ryndak, Paweł Fabisz
(wiadomość przez SUSZI)
3) wypełniając formularz dostępny na stronie internetowej:
www.kewins.wszib.edu.pl

Zachęcamy do zgłaszania się osób, które na pewno będą mogły się pojawić w
obydwa zaplanowane dni ze względu na ograniczoną liczbę miejsc.


Skip to content