Świadomy wybór – kryteria…”

///
22 paź '02

W dniu 21 X 2002r. w auli WSZiB przy ul. Armii Krajowej 4 o godz. 12.00 odbyła się konferencja pod hasłem: „Świadomy wybór – kryteria decyzji wyborczej”. Organziatorem konferencji było Europejskie Centrum Prawa Konsuemnckiego w Krakowie oraz WSZiB.
Wygłoszono odczyty:
„Racjonalne kryteria decyzji wyborczej” – Jolanta Bartyzel doktorantka na Wydziale Stosunków Międzynarodowych i Politologii UJ,
„Frekwencja wyborcza. Wpływ jednostkowej deczyji na wynik wyborów” – dr Monika Banaś – Zakład wielkulturowości UJ,
„Kompetencje samorząu terytorialnego w III RP” – Wojciech Dobosz – v-ce Prezes ECPK
Konferencję rejsetrowała TVP Kraków.


Skip to content