Suplement w języku angielskim

///
12 lip '13

Przyszli absolwenci studiów WSZiB,  którzy rozpoczną naukę w roku akademickim 2013/14, otrzymają wraz z dyplomem ukończenia studiów suplement do dyplomu w języku angielskim, który będzie zawierał informacje o posiadaczu dyplomu,  uczelni, treści studiów i osiągniętych wynikach oraz nabytych kwalifikacjach i umiejętnościach. 


Skip to content