SUPLEMENT DO DYPLOMU

///
17 cze '00

W dniu 6 czerwca 2000, Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, zgłosiła – jako jedna z pierwszych uczelni w Polsce – uczestnictwo w projekcie pilotażowym SUPLEMENT DO DYPLOMU.Organizatorem projektu jest Biuro Uznawalno¶ci Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej przy Ministerstwie Edukacji Narodowej. Celem projektu jest wprowadzenie, w wybranych szkołach państwowych i niepaństwowych, suplementu do dyplomu, opracowanego według wzoru Komisji Europejskiej oraz Rady Europy.Suplement będzie doł±czany do dyplomów studiów wyższych w celu zapewnienia międzynarodowej uznawalno¶ci wykształcenia oraz kwalifikacji zawodowych i akademickich. Koordynatorem projektu jest mgr Paweł Kawa. Dzięki suplementowi absolwenci WSZiB otrzymają dyplom ukończenia studiów licencjackich, umożliwiający podjęcie studiów magisterskich w większości państw europejskich oraz ułatwiający karierę zawodową na coraz bardziej konkurencyjnym, międzynarodowym rynku pracy. Zgłoszenie Wyższej Szkoły Zarz±dzania i Bankowości w Krakowie do udziału w projekcie jest potwierdzeniem jakości kształcenia oraz zgodno¶ci programu nauczania WSZiB z europejskimi standardami szkolnictwa wyższego.


Skip to content