Stypendnia JM Rektora przyznane!

///
14 mar '11

JM Rektor przyznał stypendium dla 279 osób wyróżniających się w pracy na rzecz uczelni – jest to kwota 200 000 zł (dwukrotnie wyższa niż  za semestr letni 2009/10 ) całkowicie pochodząca ze środków własnych Uczelni.

Beneficjentom Gratulujemy!


Skip to content