STYPENDIA WSZIB

///
18 mar '99

W dniu 18 marca 1999 r. Rektor wręczył stypendia w wysokości 6970 zł. 15 studentom I-go roku i 30 stypendiów dla studentów roku II, III i IV roku w wysokości 19 240 zł. ufundowane ze środków Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości. Stypendia przyznano za osiągnięcia wybitnych wyników w nauce. Trwałym elementem postępowania w naszej uczelni jest premiowanie najlepszych.


Skip to content