Stypendia WSZiB w okresie COVID-19

///
Stypendia WSZiB w okresie COVID-19
19 cze '20

W czerwcu b.r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego zatwierdził wysokość środków finansowych do wykorzystania w 2020 r. na świadczenia dla studentów WSZiB w Krakowie. Na tej podstawie, dokonano podziału dotacji na poszczególne rodzaje stypendiów.

Docelowo, w semestrze letnim 2019/20 stypendium Rektora za wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe, otrzymało 265 najzdolniejszych studentów naszej Uczelni na łączną kwotę 716 tys. zł.

Przepisy Tarczy Antykryzysowej 2.0. pozwoliły dotrzeć ze wsparciem finansowym w postaci stypendium socjalnego oraz zapomogi do szerokiego grona studentów. Aby przeciwdziałać negatywnym skutkom COVID-19 wypłaciliśmy rekordową liczbę zapomóg – pomoc otrzymało 125 osób na kwotę 100 tys. zł. Z kolei, stypendium socjalne zasiliło budżet domowy 150 słuchaczy, którym przekazaliśmy 375 tys. zł.

Łącznie, stypendia w semestrze letnim 2019/20 otrzymało 583 beneficjentów na kwotę 1 248 tys. zł.


Skip to content