Stypendia Socjalne

///
17 lis '04

Otrzymaliśmy ponad 800 wniosków o stypendia socjalne! Komisja stypendialna rozpatruje każdy wniosek indywidualnie. Terminy złożenia dokumentów oraz uzupełniania brakujących były wcześniej ustalone. Robimy to po raz pierwszy i to na taka skalę! Zwracam również uwagę, że przesunięcie terminu wypłaty stypendium dla Państwa, którzy złożyli podanie nic nie zmienia! Stypendium socjalne nie jest przeznaczone na utrzymanie, ale na czesne, a ono dla wszystkich którzy złożyli wniosek jest wstrzymane i nie będą pobierane dodatkowe odsetki! Rozpatrzone zostały wnioski o zapomogi, które będą wypłacane 23 listopada w kasie w godzinach 14.00-16.30. Równocześnie w tym samym dniu rozpoczniemy wypłatę wyrównawczego stypendium socjalnego dla studentów zaocznych za okres od I-IX 2004 r. z wyłączeniem miesięcy lipiec, sierpień. Stypendia te można odebrać w dniu 27 listopada (sobota 1) i 4 grudnia (sobota 2) w godzinach 10.00-15.30. Lista osób, które otrzymały wyrównanie stypendium zamieszczona zostanie na tablicy ogłoszeń w SUSZI. Przewidujemy również, że stypendia socjalne na rok akademicki 2004/05 zostaną przyznane w drugim tygodniu grudnia, o czym niezwłocznie Państwa poinformujemy.Kanclerz WSZiBdr inż. Bohdan Makary


Skip to content