Stypendia rozdane!

///
18 paź '04

18 października br podczas gali w Teatrze im. J. Słowackiego już po raz drugi wręczono stypendia i nagrody Małopolskiej Fundacji Stypendialnej "Sapere Auso" .Miło nam poinformować, że w gronie laureatów znalazło się 2 przedstawicieli Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości.W konkursie na najlepszą pracę licencjacką, magisterską i doktorską "Preasignis" w kategorii prac licencjackich, I nagrodę w wysokości 4.000 zł otrzymał Bartłomiej Łopata absolwent kierunku Finanse i Bankowość, za pracę pt."Sposoby i koszty dostosowania paliw w Polsce do wymogów ochrony środowiska w Unii Europejskiej na przykładzie wybranej stacji w regionie krakowskim&8221;. Uznanie Kapituły Konkursu zyskało dojrzałe ujęcie tematu, jego wnikiliwa analiza i doskonała znajomość aktualnie obowiązujących przepisów prawa.Stypendium pomostowe dla absolewntów szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą otrzymał natomiast Krzysztof Wąsikowski, który w październiku br. rozpoczął kształcenie w murach naszej uczelni. Serdecznie gratulujemy!


Skip to content