Stypendia Rektora WSZiB

///
9 kwi '02

Rektor WSZiB prof. Włodzimierz Roszczynialski przyznał nagrody za najwyższą średnią ocen w semestrze zimowym roku ak. 2001/2002. 29 liderów grup dziekańskich I roku otrzyma z rąk Rektora równowartość jednego czesnego. O terminie spotkania poinformujemy wkrótce.Gratulujemy!


Skip to content