Stypendia Rektora

///
3 mar '10

Gratulujemy 195 beneficjentom Stypendium Motywacyjnego Rektora w semestrze letnim roku akademickiego 2009/10. Stypendia te pochodzą ze środków własnych Uczelni i stanowią wyróżnienie dla studentów aktywnie działających na rzecz społeczności akademickiej WSZiB w Krakowie. Oprócz tego, Rektor ufundował 41 stypendiów naukowych dla studentów pierwszego roku. W całym roku akademickim 2009/10 Stypendia Rektora otrzymało łącznie 468 osób.


Skip to content