Stypendia naukowe w roku akademickim 2003/2004

///
18 wrz '03

W minionym tygodniu Rektor podjął decyzję o przyznaniu 154 stypendiów naukowych na semestr zimowy roku akademickiego 2003/2004, w łącznej kwocie 227 475 zł. – W tym 108 stypendiów &8211; o wartości 153 575 zł &8211; otrzymali najlepsi studenci drugiego roku kierunków Informatyka, Zarządzanie i Marketing oraz Finanse i Bankowość – oraz 46 stypendiów o wartości 73 900 kandydatom na pierwszym roku studiów ekonomicznych i informatycznych, którzy uzyskali najwyższą średnią ocen na świadectwie dojrzałości, a w przypadku studiów informatycznych zdali egzamin z matematyki na ocenę ponad dobrą.


Skip to content