Stypendia naukowe Miasta Krakowa

///
14 maj '08

Rada Miasta Krakowa podjęła Uchwałę w sprawie ustanowienia stypendium naukowego Miasta Krakowa dla szczególnie uzdolnionych studentów pierwszego i drugiego stopnia krakowskich uczelni wyższych oraz zasad ich udzielania. W związku z powyższym Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krakowa ogłosił rozpoczęcie naboru wniosków na II semestr z dniem 14 maja 2008 roku. Wnioski można składać do 31 maja na Dzienniku Podawczym Wydziału Edukacji, ul. Stachowicza 18, parter, stanowisko nr 8. Zasady przyznawania stypendium oraz wzór wniosku znajduje się w SUSZI Wszystkich studentów zachęcam do skorzystania z tej formy wsparcia finansowego.


Skip to content