Stypendia na semestr letni 2015/2016

///
11 mar '16

Już na I roku studiów (I-go i II-go stopnia) studenci WSZiB mogą ubiegać się o wszelkie formy pomocy materialnej: stypendium Rektora dla najlepszych studentów, stypendium socjalne, stypendium specjalne dla os.
niepełnosprawnych, zapomogę losową. Dzięki rozbudowanemu systemowi stypendialnemu, statystycznie co trzeci student WSZiB otrzymuje wsparcie finansowe!

Osoby pragnące uzyskać stypendia na semestr letni 2015/2016 zapraszamy do pok. 108 przy al. Kijowskiej 14. 
 
Terminy składania wniosków:

15 III 2016 – stypendium Rektora dla najlepszych studentów
19 III 2016 – stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

Szczegóły:
http://www.wszib.edu.pl/stypendia/


Skip to content