Stypendia

///
22 paź '07

Gratulujemy 120 beneficjentom Stypendium Naukowego Rektora. Stypendia te, o łącznej wartości ponad 118 tys. zł, pochodzą ze środków własnych uczelni.Oprócz tego Rektor przyznał 105 stypendiów motywacyjnych na kwotę 59 tys zł. W tym tygodniu roczpoczniemy wypłatę stypendiów za wyniki w nauce, pochodzących z budżetu państwa.W każdym miesiącu semestru zimowego 785 osób otrzyma stypendia o łącznej wysokości 185.500 zł. Obecnie Dział Stypendialny pracuje nad rozdziałem środków na stypendia socjalne. Planowany początek wypłaty to koniec listopada.


Skip to content