STYPENDIA

///
20 sty '99

Podobnie jak w latach ubiegłych Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości przyznała uczelni grant na stypendia dla studentów na wyższych latach. Dla studentów pierwszego roku stypendia ufundował Rektor. Wg ustalonych przez fundatorów zasad stypendia przyznają na początku marca Dziekani przy aktywnym udziale Samorz±du WSZiB. Kolejne stypendia będą przyznane w wrześniu.


Skip to content