Stypednia Sapere Auso

///
11 sie '09

Małopolska Fundacja Stypendialna „Sapere Auso” ogłosiła nabór wniosków na rok akademicki 2009/2010. Rok rocznie w gronie beneficjentów Fundacji znajdują się nasi studenci, a JM Rektor jest Członkiem Rady Fundacji. I tym razem zachęcamy najlepszych studentów studiów licencjackich, inżynierskich oraz magisterskich do ubiegania się o stypendium naukowe, sportowe lub stypendium artystyczne. Kandydaci do stypendium muszą wykazać się szczególnymi osiągnięciami w wybranej dziedzinie oraz legitymować wysoką średnią ocen (dla stypendium naukowwego co najmniej 4,5; dla stypendiów sportowego oraz artystycznego co najmniej 4,0). Wysokość stypendium wynosi 450 zł miesięcznie, a termin składania wniosków upływa 26 października 2009 r.

Więcej informacji na

http://www.sapereauso.org/

Życzymy sukcsów!


Skip to content