Studium Internetowe UKIE rezaliowane przez WSZiB

///
24 wrz '03

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie otrzymała kolejne zlecenie z Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej na realizację Studium Internetowego UKIE. Zadaniem Uczelni jest przygotowanie odpowiedzi na 400 pytań z zakresu integracji europejskiej z następujących bloków tematycznych: edukacja, energia, konsumenci, podatki, polityka socjalna, przedsiębiorstwa, regiony, rolnictwo, rynek wewnętrzny, sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne, środowisko i zdrowie. Jest to już trzecie zadanie realizowane dla Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej. Poprzednie projekty polegały na przygotowaniu ponad 1500 pytań przez zespół 50 studentów (w tym ponad 20 studentów WSZiB z kierunku Europejska Integracja Gospodarcza oraz z Podyplomowych Studiów Administracji Europejskiej) i pracowników naukowych pod kierunkiem mgr Pawła Kawy. Pozyskane zadania stanowią potwierdzenie jakości kształcenia w WSZiB oraz pozycji Uczelni na polskim rynku usług edukacyjnych i konsultingowych, a jednocześnie są dowodem zaufania, jakim obdarzają WSZiB urzędy centralne odpowiedzialne za integrację Polski z Unią Europejską.


Skip to content