Studia „Zarządzanie funduszami unijnymi”

///
26 mar '08

W dniu 15 marca br. w WSZiB w Krakowie odbyła się uroczysta inauguracja XII edycji Podyplomowych Studiów Administracji Europejskiej. Zarządzanie funduszami unijnymi. Studia zainaugurowało 30 Słuchaczy. Studia ukierunkowane są na przekazanie praktycznych umiejętności w zakresie aplikowania o fundusze unijne oraz zarządzania i rozliczania projektów. Uczestniczący w inauguracji Prorektor WSZiB ds. badań naukowych dr Paweł Kawa omówił założenia metodologiczne Studiów oraz podkreślił znaczenie kształcenia kadr administracji publicznej i prywatnej jako głównego czynnika determinującego efektywną absorpcję funduszy strukturalnych.Więcej o Studiach: http://www.wszib.edu.pl/podyplomowe_administracja_europejska/


Skip to content