STUDIA MAGISTERSKIE

///
16 lut '99

Uczelnia zawarła w czerwcu 1999r umowy z Wydziałem Zarządzania i komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz z Wydziałem Zarządzania Politechniki Częstochowskiej umowy o współpracy w zakresie dydaktyki – studiów uzupełniających magisterskich na kierunku Zarządzania i Marketing, studiów podyplomowych, udziału w konferencjach oraz innych wspólnych inicjatywach edukacyjnych. Owocem tego porozumienia jest inauguracja w dniu 16 lutego nauki na studiach magisterskich, które przy ul.Kijowskiej 14 prowadzi UJ.Z kolei Pani Dziekan Wydziału Zarządzania Politechniki Prof. Maria Nowiska Skowron spotkała się w pi±tek 12 lutego br. z liczną grupą absolwentów zainteresowanych studiami magisterskimi w Politechnice Częstochowskiej. Taki kierunek działania jest zgodny z wypowiedzią ministra MEN dla Perspektyw.


Skip to content