Studia magisterskie w WSZiB

///
Studia magisterskie w WSZiB
11 cze '24

W Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości trwa rekrutacja na studia magisterskie, które rozpoczną się od października 2024!

W ofercie m.in. Zarządzanie, Finanse i Rachunkowość, a także nowość Informatyka Stosowana, która daje możliwość zdobycia tytułu magistra w 1,5 roku!

Informatyka Stosowana to jeden z najnowszych kierunków o profilu praktycznym na studiach drugiego stopnia dostępnych w ofercie WSZiB. Program studiów na tym kierunku obejmuje dwie specjalizacje: Technologie informatyczne w Big Data oraz Software engineering i produkcja oprogramowania. Studia odbywają się w trybie niestacjonarnym przez 3 semestry – 1,5 roku. Absolwenci mają możliwość podjęcia pracy w krakowskich software hausach oraz firmach zajmujących się analizą Big Data.

Jako jedyna uczelnia niepubliczna w Małopolsce kształcimy na kierunku Finanse i Rachunkowość (studia magisterskie) 

Finanse i Rachunkowość to studia drugiego stopnia o profilu praktycznym, które dają możliwość wyposażenia absolwenta w kompetencje niezbędne do aktywności zawodowej w wielokulturowym środowisku pracy w obszarach finansów i rachunkowości. Przekazywana wiedza oraz kształtowane umiejętności i kompetencje społeczne zdobyte na studiach będą uszczegóławiane w ramach wybranych przez studentów ścieżek kształcenia, tj.: Technologie cyfrowe w rachunkowości, Controlling i audyt finansowy, Rachunkowość przedsiębiorstw i obsługa biur rachunkowych oraz Podatki, należności i wierzytelności.

Rekrutacja trwa!


Skip to content