STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW

///
16 lut '01

Z przyjemnością informujemy, że dnia 2 marca 2001 r. o godz.17.00 odbyło się pierwsze spotkanie założycieli i pierwszych członków Stowarzyszenia Absolwentów Wyższej Szkoły Zarz±dzania i Bankowości w Krakowie.Celem tego Stowarzyszenia jest skupianie wychowanków, utrzymywanie i stałe pogłębianie więzi koleżeńskiej. Członkowie również będą organizowali różne formy opieki nad kończącymi studia.Należeć do stowarzyszenia może każdy absolwent, który po ukończeniu studiów pragnie nadal utrzymywać znajomo¶ci zawarte na Uczelni.


Skip to content