STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW

///
16 Lut '01

Z przyjemnością informujemy, że dnia 2 marca 2001 r. o godz.17.00 odbyło się pierwsze spotkanie założycieli i pierwszych członków Stowarzyszenia Absolwentów Wyższej Szkoły Zarz±dzania i Bankowości w Krakowie.Celem tego Stowarzyszenia jest skupianie wychowanków, utrzymywanie i stałe pogłębianie więzi koleżeńskiej. Członkowie również będą organizowali różne formy opieki nad kończącymi studia.Należeć do stowarzyszenia może każdy absolwent, który po ukończeniu studiów pragnie nadal utrzymywać znajomo¶ci zawarte na Uczelni.