Specjalizacje pielęgniarskie – nabór do 6 września

///
2 wrz '13
Do 6 września br. prowadzimy nabór na specjalizacje pielęgniarskie. Planujemy uruchomić następujące specjalizacje: Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki, Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki – skrócone,  Pielęgniarstwo epidemiologiczne, Pielęgniarstwo epidemiologiczne – skrócone, Pielęgniarstwo chirurgiczne, Pielęgniarstwo chirurgiczne – skrócone,Pielęgniarstwo operacyjne, Pielęgniarstwo operacyjne – skrócone.
Komplet dokumentów rekrutacyjnych na specjalizacje pełne to: zgłoszenie on line poprzez stronę www; formularz zgłoszeniowy, kserokopia prawa wykonywania zawodu oraz zaświadczenie o zatrudnieniu, potwierdzające co najmniej 3 letni staż pracy. Osoby zainteresowane specjalizacjami skróconymi muszą dodatkowo dostarczyć ksero dyplomu ukończenia studiów magisterskich z pielęgniarstwa lub zaświadczenie o ukończeniu innej specjalizacji pielęgniarskiej. Szczegóły na stronie www.podyplomowe.wszib.edu.pl Zapraszamy! 

Skip to content