Rok akademicki rozpoczynamy zdalnie od października 2020

///
Rok akademicki rozpoczynamy zdalnie od października 2020
15 wrz '20

Zgodnie z Uchwałą Senatu WSZiB „Zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym 2020/2021 realizowane są wyłącznie w formie zdalnej w trybie synchronicznej interakcji, zgodnie z harmonogramem zajęć, który zostanie udostępniony w systemie SUSZI…” w dniu 18 września 2020r.


Skip to content