Rektor uczelni Radcą Izby Przemysłowo Handlowej

///
24 wrz '15
23 września Prezydium IPH w Krakowie powołało w skład Rady Rektora WSZiB prof. W.Roszczynialskiego. Uczelnia jest członkiem Izby od 1995 r. i Rektor przez wiele lat aktywnie uczestniczył w jej pracach m.in. prowadząc obrady Kapituły Krakowskiego Dukata – Menadżera Firmy Małopolski.
Izba, która jest największą organizacją gospodarczą przedsiębiorców Małopolski, została założona 163 lata temu, a jej działalność została reaktywowana w nowej Polsce w roku 1990.

Skip to content