Rektor nagrodził przedsiębiorczych

///
7 paź '05

6 października 2005 Rektor przyznał semestralne nagrody na łączną kwotę 27.000 zł dla 64 studentów, którzy pracowali na rzecz uczelni. Premiowano pracę w Samorządzie uczelnianym starostów grupach studenckich, w kołach naukowych, przy organizacji konferencji i przygotowaniu publikacji, w redakcji magazynu „Mulits Multum”, w promocji WSZiB i akcji rekrutacyjnej, akcjach charytatywnych, kulturalnych, edukacyjnych, które na rzecz środowiska podejmuje Samorząd lub agendy szkoły. Rektor nagrodził także entuzjastów własnych pomysłów biznesowych w uczelnianym Inkubatorze Przedsiębiorczości. W ciągu najbliższych dni wszyscy wyróżnieni otrzymają wiadomość o wysokości nagrody na swoje indywidualne konta w SUSZI. Wierzymy, że w kolejnym semestrze także Państwo znajdziecie się wśród beneficjentów nagrody. W końcu miesiąca poprzez SUSZI zaprosimy osoby chętne do wspólnych działań oraz inicjatyw na rzecz Samorządu Studentów na spotkanie organizacyjne.


Skip to content